Home Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

Điện Lạnh Hoàng Công xin cam đoan sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người dùng website
 

1. Mục Tiêu Và Phạm Vi Thu Thập Dữ Liệu

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website dienlanhhoangcong.vn được xác định khi bạn muốn sử dụng dịch vụ của website. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và vận hành để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn các loại tin tức cá nhân thu thập: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, mail, địa chỉ, hotline, fax, cụ thể hơn thanh toán, thanh toán bằng thẻ hoặc tài khoản ngân hàng.
Chúng tôi sẽ thông báo quý khách đã cung cấp để xử lý, cung cấp các dịch vụ và tin tức yêu cầu thông qua trang web và theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn: xác minh và thao tác giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải data từ web; cải tiến bố cục và nội dung trang web và điều chỉnh cho có lý với người dùng; nhận diện khách vào web, gửi thông tin bao gồm nguồn tin chỗ ở và dịch vụ, nếu bạn không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.
Các khoản thanh toán trực tuyến vẫn được điều hành bởi các trung tâm Mạng lưới Quốc tế của chúng tôi. Quý khách chỉ đưa cho chúng tôi hoặc cửa hàng hoặc website những nguồn tin chính xác, không gây nhầm lẫn và phải nguồn tin cho chúng tôi nếu có thay thế.
Tại đây, bạn sẽ thấy cụ thể hơn đơn đặt mua hàng của mình, những chỗ ở đã từng thuê, những chỗ ở đã đặt, các chi tiết được gửi qua email, ngân hàng và nguồn tin mới nhất. Quý khách hiểu và cam kết sẽ bảo mật data cá nhân của mình và không được phép tiết lộ cho bên thứ 3.
 

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

 
Thông tin của người mua chỉ được dùng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của website, cũng như cung cấp cho các bên liên kết với công ty. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những tin tức chúng tôi tập hợp được để tin tức đến người dùng những thiết bị hoặc dịch vụ khác đang có trên dienlanhhoangcong.vn. Không chỉ thế, chúng tôi còn có thể liên lạc với khách hàng để biết đánh giáý kiến và quan điểm của người mua về những sản phẩm và những dịch vụ hiện nay hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể sẽ được ra đời. Nguồn tin cá nhân của người mua có thể bị chia sẻ với các công ty khác, nhưng chỉ trong tình huống cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của người dùng, hoặc sử dụng cho những mục đích liên quan.
Chúng tôi còn sử dụng thông báo cá nhân của người mua để cung cấp dịch vụ hợp lý, đảm bảo cho việc thanh toán hoặc thanh toán tại đại lý vẫn được bảo mật; phục vụ cho việc hỗ trợ hệ thống chăm sóc người dùng, quản lý khách hàng, chăm sóc và nhận suy nghĩ phản hồi từ phía người dùng.

 

3. Khoảng Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

 
Công ty có hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông báo khách hàng ít nhất là 02 năm và tối đa là 10 năm. Trong quy trình hoạt động, công ty có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông báo nếu cần thiết.
 

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 
Khách hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa trực tiếp data cá nhân của mình thông qua website dienlanhhoangcong.vn
 

5. Cam kết bảo mật nguồn tin cá nhân người dùng

 
Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông báo cá nhân trong phạm vi hợp lệ và cần thiết cho mục tiêu thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các phương pháp thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật của những thông tin mà người dùng đã cung cấp. không những thế, chúng tôi vẫn có những phương pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ 3 cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.
thông tin cá nhân, tin tức riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.
Chúng tôi settings những ứng dụng thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ và hệ thống máy chủ dự phòng của chúng tôi.
Việc bảo mật các thông báo cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc nguồn tin cá nhân người dùng

 
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ tin tức các nhân cho bên thứ 3 đến địa chỉ Công ty hoặc qua gmail.
Email: dienlanhhoangcong@gmail.com
Công ty có trách nhiệm thực hiện các phương pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
khoảng thời điểm xử lý phản ánh liên quan đến thông báo cá nhân người dùng là 15 ngày.