1. Quy Định Chung

Điều khoản Sử dụng nguyên tắc các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những khách hàng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và đọng lại 1 bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc ghé thăm website dienlanhhoangcong.vn và sử dụng các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc bạn dùng các Dịch vụ hoặc tin tức do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các Dịch vụ của Bạn.

2. Từ Chối Bảo Đảm

Trang web dienlanhhoangcong.vn và các Dịch vụ được cung cấp dựa trên quy định không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và chức năng sẵn có mà Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng trên website dienlanhhoangcong.vn hoặc các Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng sự điều hành các ứng dụng hoặc các Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website dienlanhhoangcong.vn và sử dụng các Dịch vụ, gồm có nhưng không giới hạn đến toàn bộ các thông báodữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, tấm ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ với toàn bộ sự rủi ro.

3. Thay Thế Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi giữ quyền thay thế và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy cũng có hiệu lực ngay khi đăng lên trang web dienlanhhoangcong.vn. Nếu Bạn tiếp tục truy cập dienlanhhoangcong.vn hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay thế và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

4. Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ

khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bên cạnh việc phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do chúng tôi ban hành, Bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây :

– Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận

– Tuân thủ quy định của pháp luật

– Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa hiệp giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

5. Nguyên Tắc Về Đăng Ký, Thanh Toán Phí Dịch Vụ

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ cho Bạn hoàn toàn thông qua hệ thống online của trang web dienlanhhoangcong.vn từ khi Bạn bắt đầu đăng ký tài khoảnlựa chọn dịch vụ mà bạn dùng Dịch vụ của Chúng tôi.

Chúng tôi luôn thay đổi và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản Sử dụng này cũng như các quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ với mục tiêu hoàn thiện tốt nhất nội dung các nguyên tắc và đáp ứng tối đa sự tiện lợi và hiệu quả khi bạn sử dụng các Dịch vụ cũng như đảm bảo nâng cao lợi ích của Chúng tôi khi cung cấp các Dịch vụ.

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông tin tới Bạn đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi các quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ. Những sự thay thế và/hoặc sửa đổi như vậy vẫn có hiệu lực ngay khi đăng lên trang web dienlanhhoangcong.vn. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay thế và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi khuyến cáo Bạn thường xuyên kiểm tra trên trang web dienlanhhoangcong.vn và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Chúng tôi để có được bản cập nhập các quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ mới nhất.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các Dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và tất cả đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm nguyên tắc sử dụng nào do việc bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với những nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, cửa hàng, đại diện, người cung cấp tin tức và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các đối tác trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền … liên quan đến hoặc phát sinh từ các thiết bị và dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ sự cố nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

7. Bảo Vệ Bản Quyền Và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Khác Với Sản Phẩm Và Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Các Dịch vụ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ và khai thác, triển khai Dịch vụ, và gồm có cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với những Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và tất cả các ứng dụng cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. 

Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục tiêu thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc việc sử dụng của Bạn gây tác động, cản trở, ảnh hưởng xấu tới việc hoạt động thông thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng các Dịch vụ cũng như thế. Bạn không được upload, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc với cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

8. Điều Khoản Khác

Luật điều chỉnh

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích hợp lệ với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thao tác được, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không làm phiền đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản Sử dụng này.

Chấm dứt

Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi chúng tôi theo các tình huống sau đây:

Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này với phương pháp không cần sử dụng các Dịch vụ nữa.

Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông tin trước nếu (i) theo sự quyết định của chúng tôi, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc (ii) Pháp luật hoặc quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu chúng tôi chấm dứt Điều khoản Sử dụng.

Liên Hệ:

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của các Dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: dienlanhhoangcong@gmail.com. toàn bộ các vấn đề hoặc mâu thuẫn vẫn được giải quyết mau chóng và phù hợp